O ČERSTVÉM MASU.CZ

Elektronický obchod ČerstvéMaso.cz je provozován ryze českou společností Jatka Zbiroh spol. s r.o., která na trhu působí od roku 1995. Tato rodinná společnost se zabývácertifikovanou BIO porážkou hospodářských zvířat, bouráním a distribucí masa. 

Svojí velikostí patří mezi malé společnosti - zaměstnává kolem 15 pracovníků a její měsíční obrat porážkového cyklu je v průměru 100 ks hospodářských zvířat. 
Od založení v roce 1995 (Zbiroh, okres Rokycany) již prošla modernizací technologického vybavení (2005), které umožnilo rozšíření kapacity, certifikaci provozu pro BIO porážku,  splnění podmínek certifikace HACCP a dalšími potřebnými inovačními procesy.

Hlavním cílem společnosti je výroba kvalitního masa, která je dosahována kombinací výběru hodnotných jatečných zvířat a certifikovaného porážkového procesu. Porážkový proces je prováděn pod stálým veterinárním dohledem v souladu s přísnými veterinárními a hygienickými předpisy

Kvalitu výrobků dnes a denně prověřuje široké spektrum odběratelů od konečných spotřebitelů, přes výrobny uzenin / masných výrobků, až k obchodům a restauracím.

 

„Co může být svůdnější než voňavá a šťavnatá pečeně uprostřed svátečně prostřené tabule anebo křehký, dorůžova připravený hovězí steak?“

Christian Teubner, 
Bible šéfkuchaře, Maso a zvěřina

 

PŮVOD MASA Z ČERSTVÉ MASO.CZ

 
CHOV ZVÍŘAT

Maso, které Vám přivezeme, pochází od dodavatelů, kteří jsou prověřeni dlouhodobou spoluprací, a kteří respektují současné trendy chovu hospodářských zvířat. Ta jsou chována v přirozených podmínkách, které jim zaručují především dostatek životního prostoru a „co nejpůvodnější“ stravu. Právě tento způsob života zvířat a kvalitní přírodní podmínky, což označujeme pojmem „wellfare“ či „přátelský ke zvířatům“, jsou základní podmínky pro dosažení vysoké kvality masa. Pastviny a ostatní prostory určené pro chov zvířat splňují přísná kritéria o nezatěžování krajiny odpadovým hospodářstvím, což má nepochybně pozitivní vliv na zdravý vývoj zvířete, jeho psychickou pohodu a následnou kvalitu a chuť masa. 

Od porážky po dodání zákazníkovi

Po výběru jsou zvířata z chovu přepravována k jatečné porážce v nákladních vozech určených pro transport zvířat. Přeprava není z naší strany podceněna, neboť má přímý dopad na kvalitu masa. Stav zvířat je před porážkou kontrolován veterinářem. Vlastní porážka pak proběhne rychle dle platné legislativy České republiky, včetně inkorporovaných nařízení a směrnic Evropské unie.

Po porážce provádíme zatřídění neboli klasifikaci masa do stanovených kategorií a vytěžená jatečná těla jsou rychle chlazena pro další zpracovaní (bourání masa). Rychlozchlazování bezprostředně po porážce je alfou a omegou zajištění trvanlivosti (bez nežádoucího osychání) a kvality masa.

Dalším faktorem, který může výrazně ovlivnit kvalitu masa a kterému věnujeme velkou pozornost, je zrání (křehkost) masa. Jde o biochemický proces, který probíhá u každého masa po porážce.  Délkou zrání masa rozumíme období od porážky do jeho zpracovaní konečným spotřebitelem za dodržení tepelných standardů.

Pak už jen distribuujme objednané maso našim zákazníkům, kteří vždy obdrží maso čerstvé a správně připravené pro další kulinářské zpracování.

Trend BIO

Nejpřísnější podmínky stanovuje evropské nařízení o ekologické produkci pro jakost a výrobní postupy masa s označením zeleného BIO loga. Naše společnost je certifikovaným zpracovatelem BIO jatečných zvířat, tzn. nedochází k přerušení BIO řetězu od chovu až k výrobě masa, a k zákazníkovi se může dostat i BIO produkt.

Maso bez tuku?

Donedávna bylo považováno za zdravé jedině maso bez tuku, neboť ten byl považován za zdraví škodlivý. V současné době lze pozorovat odklon od tohoto trendu a rostoucí zájem o maso jemně prorostlé.

Důvodem je nejen skutečnost, že tuky jsou významným nositelem chuti a maso je díky nim šťavnaté, ale také nepostradatelnost tuků pro naše zdraví. Jsou zdrojem energie, stavební složkou důležitých hormonů, pomáhají udržovat tělesnou teplotu a umožňují správné zpracování důležitých vitamínů. Největší podíl tuků tvoří mastné kyseliny, z nichž jsou nejdůležitější tzv. nenasycené, které se účastní mnoha zásadních procesů v našem těle, avšak tělo si je samo nedokáže vyrobit. Jedním z jejich zdrojů je právě maso. Navíc je jich v mase obsaženo více, než nasycených, které již za zdravé považovány nejsou.

Rozeznáváme dva druhy tuku podle jeho umístění v mase.  První je tzv. povrchový, který známe třeba z vrchní vrstvy tuku na roštěné, a často bývá odstraněn již při bourání. Druhý se nazývá vnitrosvalový a jeho ložiska jsou jemně rozptýlena uvnitř svalu. Je neodstranitelný a masu výbornou šťavnatost a chuť. Tento tuk bývá v některých případech i jedním z hlavních měřítek kvality masa; především pak u steaku, kdy mramorovaní musí dosahovat určitých procent k podílu svaloviny.